Hans Wouter Blom,
(Grafisch ontwerp, visuele/electronische communicatie)

-  Delft, 1955
-  HBS A Voorburg
-  KABK Den Haag (2 jaar), Grafisch ontwerpen
-  ABK Rotterdam (2 jaar), Publiciteitsvormgeving
-  Vrije Academie [Psychopolis] Den Haag (2 jaar),
-  Video, schilderen, beeldhouwen, kunstbeschouwing,
-  etsen, zeefdrukken
-  Hogeschool Kunsten Utrecht (4 jaar),
-  Deeltijd Grafisch ontwerpen (Afgestudeerd '89)
-  Aansluitend op afstuderen stage bij Studio Dumbar,
-  Den Haag (PTT Telecom, Apple Europe,
-  Ministerie Landbouw & Visserij, Pulchri Studio)
-  Tevens stage bij NAP, Amsterdam (uitgeverij het Spectrum,
-  div. bedrijven en culturele instellingen, huisstijlen en
-  campagnes.)
-  Sinds 1991 partner ontwerpmaatschap NAP (Stichting de
-  Ombudsman, Gemeente Amersfoort (o.a. Cultuurnota),
-  Amersfoortse Culturele Raad, Ministerie van Binnen-
-  landse Zaken, Provincie Zuid-Holland, EMI Nederland,
-  RVU Educatieve Omroep, Samsom HD Tjeenk Willink,
-  Het Rode Kruis, Dienst Ruimtelijke Ordening A'dam,
-  (en bovengenoemd cliëntenbestand)
-  Werkbeurs Stichting Fonds Beeldende Kunsten ('92-'93)
-  Lid werkgroep Bureaucontacten BNO,
-  Beroepsver. Ned. Ontwerpers ('93-'94)
-  Nominatie kalenderwedstrijd Graficus KVGO ('94)
-  Selectie in Eurpean Regional Design Annual
-  (twee werkstukken '95)
-  Opname in collectie British Design Museum, London
-  (Serie affiches '95)
-  Selectie in Design Index Annual (Singapore, '95)
-  Winnaar competitie Anova Jazz Festival (affiches,
-  programmaboekje additioneel drukwerk en spotje
-  voor locale omroep - '98)
-  Expositie toegepast + vrij werk SNS Bank-A'foort,
-  nav bovengenoemde competitie ('98)
- Sinds mei 1998 ontwerpstudio -1 Nacht IJs-(Amersfoort).
-  Min of meer recent werk: huisstijlen en publicaties voor
-  Amersfoortse kunstenaars (Marian Dessing, Frans Ottink
-  en André Groothuizen), Wooncorporatie SCW,
-  Stedelijke Woningdienst A'dam, Nieuwe Algemene
-  Bedrijfsvereniging, H.C. Rümke Groep, Vluchtelingenwerk,
-  Novem, Anova Jazz Festival, Meerkanten GGz,Gemeente
-  Amersfoort (diverse diensten), Gemeente Soest.
-  Sinds aug 2002 1 Nacht IJs gevestigd te Paasloo (Ov)
-  Kringloopwinkel Steenwijk
-  Cultureel Centrum Jan van Besouw, huisstijl, website
   bewegijwzering en gevelbelettering.
-  I.s.m. Marian Dessing: Universiteit Utrecht, NWO, Stokvis Prod.
hw8jr.eps
 Contact
•  Hans Wouter Blom
 Verrichtingen
 Overzicht opdrachtgevers
dolfijnbel±.eps